منوی دسته بندی

سازه گلخانه ای

سازه گلخانه ای، همان اسکلت گلخانه را تشکیل می دهد. برخی از تجهیزات گلخانه برروی سازه ی گلخانه نصب می شوند. همچنین پوشش گلخانه برروی سازه گلخانه قرار می گیرد. استحکام سازه گلخانه ای بسیار مهم است و برای حفظ آن می بایست از مواد و به اصطلاح متریال با کیفیت و مرغوب استفاده شود. از این طریق میتوان از هزینه هایی که عاقبت استفاده از سازه گلخانه ای بی کیفیت است، جلوگیری کرد.

گلخانه خانگی

احداث و استفاده از گلخانه های خانگی

گلخانه خانگی تصور کنید فضای سبز کوچک و زیبایی در خانه دارید که گیاهان آپارتمانی خود را در آن پرورش می دهید. ساخت گلخانه خانگی شما می تواند بسیار به…

بزرگترین گلخانه جهان

5 پروژه بزرگترین گلخانه های جهان

ارزش گلخانه ها و کشاورزی صنعتی، در تمام دنیا فهمیده شده است. کشور هایی که در حال حاضر گلخانه های بزرگ تأسیس کنند، می توانند در آینده چند قدم از…