سازه گلخانه ای

سازه گلخانه ای، همان اسکلت گلخانه را تشکیل می دهد. برخی از تجهیزات گلخانه برروی سازه ی گلخانه نصب می شوند. همچنین پوشش گلخانه برروی سازه گلخانه قرار می گیرد. استحکام سازه گلخانه ای بسیار مهم است و برای حفظ آن می بایست از مواد و به اصطلاح متریال با کیفیت و مرغوب استفاده شود. از این طریق میتوان از هزینه هایی که عاقبت استفاده از سازه گلخانه ای بی کیفیت است، جلوگیری کرد.

اسکلت گلخانه

اسکلت گلخانه و اجزای تشکیل دهنده سازه

اسکلت گلخانه نگهدارنده پوشش است و عامل استحکام و پایداریِ آن. در گذشته اسکلت ساختمان گلخانه از چوب ساخته می‌شد که دوامِ مناسبی داشت امّا در برابر شرایط سخت و…

شرکت گلخانه سازی نهال رویش

ساخت گلخانه‌های صنعتی و مکانیزه در سراسر ایران