سیستم کشت گلخانه‌ای

حتما می‌دانید که سیستم کشت گلخانه‌ای تفاوت‌هایی با روش کشت سنتی دارد. کشت در گلخانه با استفاده از تجهیزات و وسایل و امکانات خاصی صورت می‌گیرد تا توانایی این را داشته باشیم در هر فصل از سال، محصول موردنیاز و دل‌خواه خود را پرورش دهیم.
برای پرورش محصول در گلخانه به غیر از خاک که در سیستم سنتی پرورش و کشت نیز استفاده می‌شد، از بستر های کشت نیز استفاده می‌شود که یکی از بزرگترین تفاوت‌های کشت گلخانه‌ای و کشت سنتی است. با استفاده از بسترهای کشت، دیگر نیازی نیست از خاک استفاده کنیم و این بستر‌های کشت مزایایی دارند که در خاک وجود ندارد. به عنوان مثال با استفاده از سیستم کشت هیدروپونیک (ابکشت) این امکان وجود دارد که میزان مصرف آب برای پرورش محصول گلخانه ای تا 90 درصد کاهش یابد. روش دیگری به نام ایروپونیک (هواکشت) وجود دارد که در آن، ریشه گیاه بیرون از بستر و در هوا معلق می‌باشد.

کشت عمودی

کشت عمودی

کشت عمودی علم محصولات بدون خاک است. سیستم کشت عمودی در حقیقت یک روش بسترساز برای کشت هیدروپونیک است که با افزایش تراکم کشت گیاه سبب افزایش بهره‌وری از یک…

خاک مناسب گلخانه

خاک گلخانه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

خصوصیات بستر گلخانه‌ای می‌بایست به‌خوبی بررسی شود تا بتوانمحصولاتی با کیفیت را انتظار داشت. خاک گلخانه و بستر کشت گلخانه به استحکام کافی خاک و بستر گلخانه نیاز دارد. به…