منوی دسته بندی

سیستم کشت گلخانه‌ای

حتما می‌دانید که سیستم کشت گلخانه‌ای تفاوت‌هایی با روش کشت سنتی دارد. کشت در گلخانه با استفاده از تجهیزات و وسایل و امکانات خاصی صورت می‌گیرد تا توانایی این را داشته باشیم در هر فصل از سال، محصول موردنیاز و دل‌خواه خود را پرورش دهیم.
برای پرورش محصول در گلخانه به غیر از خاک که در سیستم سنتی پرورش و کشت نیز استفاده می‌شد، از بستر های کشت نیز استفاده می‌شود که یکی از بزرگترین تفاوت‌های کشت گلخانه‌ای و کشت سنتی است. با استفاده از بسترهای کشت، دیگر نیازی نیست از خاک استفاده کنیم و این بستر‌های کشت مزایایی دارند که در خاک وجود ندارد. به عنوان مثال با استفاده از سیستم کشت هیدروپونیک (ابکشت) این امکان وجود دارد که میزان مصرف آب برای پرورش محصول گلخانه ای تا 90 درصد کاهش یابد. روش دیگری به نام ایروپونیک (هواکشت) وجود دارد که در آن، ریشه گیاه بیرون از بستر و در هوا معلق می‌باشد.

پرسودترین محصولات گلخانه ای-نهال -رویش

معرفی 8 تا از پرسودترین محصولات گلخانه ای

پرسودترین محصولات گلخانه ای در کشت گلخانه چه چیزهایی می توانند باشند؟!، معمولا سوال کسانی است که به تازگی می خواهند به عرصه کشت  گلخانه‌ای وارد شوند. یا کسانی که…