گلخانه سیرکولار

کشت و صنعت 500 ولیعصر

این پروژه در 3 فاز 5 هزار مترمربعی جهت کشت صیفی‌جات در حال ساخت می‌باشد.

پروژه آقای شاملو

گلخانه یک هکتاری آقای شاملو شامل 4 فاز 2500 متر مربعی جهت کشت انواع صیفی‌جات مثل خیار، گوجه‌فرنگی و… ساخته شده است.

پروژه گلخانه

پروژه آقای حسامی

پروژه آقای حسامی شامل 4 فاز جداگانه جهت بهره‌وری از محصولات مختلف احداث شده است. سازه‌های این پروژه از نوع سیرکولار و گاتیک هستند.