منوی دسته بندی

پرورش محصول در گلخانه

تقریبا هدف هر شخصی از احداث گلخانه، پرورش میوه در گلخانه است. روش عمده‌ای که اکثر افراد گلخانه‌دار از آن برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، همین است. پس باید بدانید چه میوه‌هایی در گلخانه می شود پرورش داد و شرایط مورد نیاز محصولات چیست. میوه‌هایی هستند که شرایط پرورش یکسانی دارند و به نوعی می‌توان آنها را در کنار همدیگر در یک سالن گلخانه پرورش داد. میوه‌هایی هم هستند که تفاوت‌هایی دارند و دما و شرایط یکسانی برای کشت و پرورش، نباید داشته باشند. باید بدانید دمای و رطوبت موردنیاز محصول در شب و روز چیست و به چه نوع مواد مغذی برای رشد و نمو نیاز دارد.