انواع بستر کشت گلخانه برای پرورش محصول بدون استفاده از خاک

بستر کشت گلخانه با توجه به شرایط کنونی زمین و خاکی که از املاح آن کم شده است، یکی از مهم ترین اجزای کشت می‌باشد. اتفاقاتی در جهان افتاده است … ادامه خواندن انواع بستر کشت گلخانه برای پرورش محصول بدون استفاده از خاک